Меню Закрити

Віталій ШАПОВАЛОВ

Шаповалов Віталій Олександрович

 

 

Шаповалов Віталій Олександрович

– поліграфолог, психолог

– голова Колегії поліграфологів України з 2016 по 2020 рр.

– дійсне членство в Колегії поліграфологів України (сертифікат №0005)

– Головний редактор офіційного журналу Колегії «Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика»

– Офіційний представник компанії «AXCITON SYSTEMS, INC.» в Україні

 

м. Київ

Освіта:

 • повна вища освіта за спеціальністю «Психологія», кваліфікація магістр (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2006 р.);
 • курси підвищення кваліфікації за програмою «Застосування поліграфа при проведенні розслідувань і роботі з кадрами», лектор Ігор Усіков, (Центр курсової підготовки ПП «Українське Бюро психофізіологічних досліджень та Безпеки» 2013 р.);
 • з 14 грудня 2015 року по 26 січня 2016 року у відділі психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз пройшов підготовку згідно з планом стажування, розробленим на підставі програми підготовки працівників Експертної служби Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України за експертною спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження»;
 • курси підвищення кваліфікації «Проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа» (Інститут підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ, 2019 р.).

Досвід роботи за спеціальністю:

 • з 2006 по 2010 роки приватна практика (психологічне консультування, психодіагностика, участь у проектах з адаптації психологічних тестів, проведення семінарів з психодіагностики тощо);
 • з кінця 2010 на базі ПП «Українське Бюро психофізіологічних досліджень та Безпеки» почав проводити психологічні експертизи за відеоматеріалами слідчих дій;
 • з 2013 року по 2018 рік працював штатним поліграфологом в ПП «Українське Бюро психофізіологічних досліджень та Безпеки»;
 • з 2013 по 2015 рр. в якості поліграфолога приймав участь у низці телевізійних проектів телеканалів СТБ, Україна, Інтер, 1+1 та ін.
 • з 2018 р. – дотепер, приватна практика з досліджень із застосуванням поліграфа на замовлення комерційних структур та приватних осіб, видавнича діяльність професійної літератури для поліграфологів, проведення семінарів з психологічної оцінки достовірності інформації та реалізація обладнання для поліграфологів.

Замовити дослідження на поліграфі,
або отримати консультацію

+38 098 484 45 14

+38 050 279 61 65

E-mail: axciton.ua@gmail.com


В продовж 2013-2021 рр. Віталій Шаповалов залучався до проведення курсів підвищення кваліфікації та науково-практичних семінарів у державних установах, а саме:

 • Національна академія прокуратури України (2013 – 2014 рр. та 2016 р.);
 • Верховний суд України (2014 р.);
 • Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України (2015-2017 рр.);
 • Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (2016 р.);
 • Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (2017 р. та 2020 р.);
 • Інститут підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ, курси підвищення кваліфікації для поліграфологів (2019 р.);
 • «Учбовий центр лабораторії психофізіологічних досліджень» Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України, курси підготовки спеціалістів-поліграфологів (2020-2021 рр.).

Посібники та методичні рекомендації:

 1. Технологія застосування методик RI, POT та СІТ в поліграфологічних дослідженнях: метод. рек. / [уклад. Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О., Зубовський Д. С., Алєксєєв О. О.]. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 136 с.
 2. Особливості проведення передтестової бесіди в дослідженнях із застосуванням поліграфа: метод. рек. / [Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 76 с.
 3. Технологія застосування тестових форматів Utah CQT в поліграфологічних дослідженнях [Текст] : метод. рек. / [уклад.: Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 88 с.
 4. Довідник поліграфолога (валідні формати тестів та системи бального оцінювання) : довідник / [уклад.: В. Шаповалов, Д. Зубовський, Д. Алєксєєва-Процюк, О. Гончарова]. К. : Освіта України, 2018. 20 с.
 5. Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України: навчально-практичний посібник / [Д. О. Александров, Б. І. Баранєнко, О. І. Богучарова та ін.]: за ред. В. М. Комарницького, В. О. Криволапчука, Б. І. Бараненка. МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Сєвєродонецьк, РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. 661 с. (В.О. Шаповалов (підрозд. 3.3. у співавт.).
 6. Применение полиграфа в бывшем Восточном Блоке / Под ред. Я. Видацкого, В. Шаповалова, И. Усикова. Краков: . Краковская академия Анджея Фрыча Моджевского, 2017. – 204 с.
 7. Шаповалов В.А. Методы психологической оценки достоверности сообщаемой информации : методическое пособие. Киев : Освита Украины, 2016. 168 с.
 8. Тематической апперцепции тест: метод. пособие. / Авт.-сост. В. А. Шаповалов. Киев: Освита Украины, 2015. 80 с.
 9. Шаповалов В. О. Методика визначення психологічних ознак достовірності/недостовірності показань у юридичній практиці: методичний посібник. К.: Кафедра, 2012. 92 с.

Статті у періодичних виданнях:

 1. Віталій Шаповалов, Діана Алєксєєва-Процюк, Дмитро Зубовський, Олександр Алєксєєв Методика релевантних / нейтральних запитань: сучасний науковий погляд на методологію // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. — К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2020. — Вип. 3. — 304 с.
 2. Vitaliі Shapovalov, Diana Alieksieieva-Protsiuk. Practical Relevance of a Two-Stage Rule (Senter Rules) for Decision Making Using Different Scoring Systems for Three-question Diagnostic Polygraph Tests // APA Magazine. — 2019. — №53,1. — P. 72–83.
 3. Шаповалов В. Міф про відповідність / невідповідність комп’ютерних поліграфів ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» заходить по спіралі // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. — К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2019. — Вип. 2. — 276 с. С. 42-46.
 4. Шаповалов В., Алєксєєва-Процюк Д. Практичне значення двоетапного правила (правил Сентера) для прийняття рішення під час застосування різних систем бального оцінювання тестів форматів ZCT з трьома релевантними запитаннями // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. — К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2019. — Вип. 2. — 276 с. С. 120-132.
 5. Шаповалов В., Алєксєєва-Процюк Д. Корекція Бонферроні: сутність та практика застосування в діагностичних тестах під час двоетапного правила прийняття рішень // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. — К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2019. — Вип. 2. — 276 с. С. 133-143.
 6. Vitalii Shapovalov. Technique for Psychological Assessment of the Testimony Reliability in Legal Practice // Polygraph & Forensic Credibility Assessment: A Journal of Science and Field Practice. – 2018. – VOLUME 47, NUMBER 1. – P. 1-17.
 7. Назаров О., Шаповалов В. Проблеми в роботі національного стандарту в Україні — ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. – К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2018. – Вип. 1. – 316 с. С. 66-72.
 8. Шаповалов В. К вопросу об использовании понятия «достоверность» в психологических исследованиях // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. – К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2018. – Вип. 1. – 316 с. С. 251-256.
 9. Шаповалов В.А. Особенности использования тематической апперцепции теста для подготовки специалистов-психодиагностов // Психологія розвитку особистості: теорія і практика. Матеріали ІІ науково-практичної конференції, м. Вінниця, 18 травня 2017 року / За заг. ред. Г.В. Давиденко. Відп. ред. та упорядник І.О. Котик. – Вінниця : ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. С. 235-238.
 10. Шаповалов В. Консервативний підхід до аналізу результатів тесту ЮТА // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2017. — 220 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України). С. 144-160.
 11. Shapovalov Vitalii. Theoretical and methodical bases for psichological examination of video records of precedural acts // XIII CRIMINALISTICS AND FORENSIC EXPERTOLOGY: science, studies, practice. Vilnius, 2017. – Chapter II – P. 171–185.
 12. Aleksandr Motlyah, Vitalii Shapovalov. Questions of Legal Regulation and Practice of Polygraph Application in Ukraine // APA Magazine. — 2017. — №50,6. — P. 66–74.
 13. Шаповалов В.А. Обоснование комплексного подхода при осуществлении психологической оценки достоверности сообщаемой информации // Полиграф в Казахстане – избранные страницы: Библиотека полиграфолога / Под ред. Алесковского С.Ю. и Алибаевой Г.А. – Алматы, 2016. — 264 с.
 14. Янченко О. В., Шаповалов В. О. Криміналістика та психологія — разом задля встановлення об’єктивної дійсності у кримінальному процесі // Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2015. — 220 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України). С. 184-197.
 15. Шаповалов В.А. Методика определения психологических признаков достоверности/недостоверности в показаниях по видеоматериалам следственных действий // Актуальные проблемы психофизиологических исследований с применением полиграфа. // Сборник научных статей по материалам III научно-практической конференции. – М.; 2012 г.
 16. Шаповалов В.О., Янченко О.В. Науково-теоретичні засади судово-психологічної експертизи відеоматеріалів слідчихдій / Вістник Луганського державного университету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спеціальний випуск №2. – С. 128-139.
 17. Шаповалов В.А. Современные тенденции и проблемы психодиагностики в системе общего среднего образования // ТВОЙ ПСИХОЛОГ. Вопросы и ответы, проблемы и решения. – Киев, №1 январь – февраль 2010. С. 10-11.

Кадровий
скринінг

Поліграфологічне дослідження при підборі персоналуВиявлення службових зловживань

Поліграфологічне дослідження відносно діючого персоналуСлужбові
розслідування

Поліграфологічне дослідження за фактом службових зловживаньПриватні
розслідування

Поліграфологічне дослідження
за приватним зверненням