Меню Закрити

Програмне забезпечення

В минулому, коли використовували аналогові прилади, поліграфолог міг розраховувати лише на власні спостереження, які були обмежені здатністю сприйняття людського ока та досить великим простором для суб’єктивної інтерпретації. На відміну від аналогових (тих, що фіксують поліграму чорнилами) поліграфів, невід’ємною складовою сучасного комп’ютерного поліграфа є програмне забезпечення, яке дозволяє зменшити вплив суб’єктивної оцінки за рахунок наявності спеціальних інструментів та математичних алгоритмів аналізу поліграм.

 

Програмне забезпечення «Axciton X» є ексклюзивним продуктом компанії «AXCITON SYSTEMS, INC.» і може бути встановлене на персональний комп’ютер або ноутбук з операційною системою Windows. Для забезпечення стабільної роботи програми рекомендується застосовувати комп’ютерне обладнання з наступними параметрами:

 • Процесор з частотою 1.5 GHz і вище;
 • Оперативна пам’ять  3 GB для 32-bit операційної системи, або 4 GB для 64-bit операційної системи;
 • Операційна система Windows 7 32/64, Windows 8 32/64, Windows 10 32/64;
 • Жорсткий диск 80 GB із забезпеченням 20 GB вільного місця для запису відео;
 • Відеокарта з обсягом пам’яті від 128 МБ;
 • USB порт;
 • LCD монітор або монітор з активною матрицею (для ноутбуків).

Програмне забезпечення та інструменти, які входять в його склад, постійно оновлюються. Оновлення програми користувач отримує безкоштовно протягом всього терміну експлуатації поліграфа «AXCITON».

 

Основні переваги програмного забезпечення «Axciton X»:

 • інтуїтивно зрозумілий, функціональний інтерфейс;
 • ефективне управління базою даних;
 • інтерфейс програми з підтримкою наступних мов: українська, англійська, російська, іспанська, італійська, казахська, монгольська, угорська, польська, німецька;
 • конструктор тестів (можливість обирати готові шаблони валідних форматів тестів, у разі необхідності «конструктор» дозволяє формувати будь-яку структуру тесту), автоматично додавати пред’явлення тесту, автоматично змінювати ротацію запитань у тесті;
 • можливість конструювати та зберігати шаблони тестів під конкретні тематики поліграфологічних досліджень;
 • автоматизовані комп’ютерні алгоритми підрахунку балів та формування висновків;
 • відображення балів на поліграмі за результатами комп’ютерного підрахунку за 3-бальною, 7-бальною системами та «ESS»;
 • відображення балів на поліграмі за результатами експертного підрахунку;
 • формування автоматизованого загального висновку за результатами поліграфологічного дослідження на основі комп’ютерного підрахунку;
 • «Математичні канали» (більше 30) – застосовуються для оптимізації та покращення відображення отриманих сигналів;
 • функція зачитування запитань тестів за допомогою цифрового голосу (Digital Voice). Застосовується в ході ознайомлення досліджуваної особи із запитаннями тесту та в процесі запису поліграм. Дана функція є актуальною у тих випадках, коли необхідно забезпечити максимальну стандартизацію процесу дослідження, з метою усунення впливу таких суб’єктивних факторів, як акцентування на певних запитаннях тесту та ін.

Важливою особливістю програмного забезпечення «Axciton X» є наявність комп’ютерного оцінювання, яке на основі закладених математичних алгоритмів оцінює психофізіологічні показники, зафіксовані на поліграмі, в незалежності від експертної думки поліграфолога. Програмне забезпечення включає: «Ручний підрахунок Уайта» за 3-бальною і 7-бальною системами, «Емпірична Система Підрахунку» (ESS), «Автоматичний аналіз поліграм» (Chart Analysis), «Автоматичне ранжування запитань за силою психофізіологічних реакцій». При виборі тієї чи іншої системи підрахунку, бали на поліграмі та в таблиці з’являються автоматично. Також поліграфолог за необхідності може самостійно проставити бали в таблиці для відображення своєї експертної думки.

Також результати автоматичного підрахунку по всьому тесту можуть бути узагальнені у вигляді шкали.

Математичні алгоритми та автоматичні системи підрахунку балів не є підміною експертної думки поліграфолога, але вони виконують запобіжну функцію і допомагають поліграфологу побачити результат під іншим кутом, без впливу суб’єктивних факторів, і більш ретельно проаналізувати отримані дані. Математичні алгоритми та автоматичні системи підрахунку балів є важливим здобутком сучасної науки і невід’ємною складовою комп’ютерних поліграфів. Найкращий результат – це завжди сплав високих технологій, наполегливості та професіоналізму.

Нижче наведений опис деяких функції та інструментів програмного забезпечення «Axciton X»

Математичні канали. Програмне забезпечення поліграфів «AXCITON» має ексклюзивні математичні канали (більше 30), які застосовуються для оптимізації та покращення відображення отриманих сигналів, що дозволяє зробити більш об’єктивну оцінку отриманих даних. Математичні канали розширюють можливості для роботи з артефактами, протидією і викривленими даними, дозволяють поліграфологу з найбільшою легкістю і точністю провести оцінку поліграм, знизити витрати часу на процес аналізу тощо.

Математичні канали дозволяють:

 • відображати сигнал з придушенням наявних «шумів»;
 • відображати показники альтернативним шляхом, що допомагає зробити більш виважений обрахунок;
 • виокремити відображення вікна виникнення реакції на поліграмі для полегшення присвоєння балів;
 • виявляти ознаки протидії та ін.

White Standard (Стандарт Уайта). Особливий алгоритм оптимізації і покращення відображення поліграми на екрані монітора. Оптимізація відображення на екрані (зміна параметрів посилення і центрування сигналів) доцільна при отриманні нестабільного запису поліграми, коли окремі її частини мають тенденцію виходу за межі видимої зони або накладення зображень окремих графіків поліграми один на одного. Стандарт Уайта підвищує якість відображення психофізіологічних показників, що дозволяє поліграфологу більш об’єктивно оцінити поліграми.


Cardio Baseline (Базова лінія кардіо). Даний фільтр надає можливість поліграфологу бачити кардіосигнал безперервно упродовж всієї поліграми та більш ефективно присвоювати бали.


Basic Devagus (Базовий девагус). Даний фільтр зменшує вплив частоти дихання на кардіосигнал (прибирає «шуми»), що дозволяє робити більш точну і легку оцінку даного каналу.


Cardio Detonic (Кардіо детонік). Спеціальний високочастотний кардіо фільтр (очищення) зменшує значення базових ліній з високою частотою для спрощення оцінки реакції по кардіоканалу.


Cardio 2X (Кардіо 2X). Фільтр для посилення кардіоканалу з метою збільшення його частоти (х2), що дозволяє підняти первинну систолічну лінію, яка використовується під час присвоєння балів.


White Electrodermal Filter (Фільтр електрошкірної активності Уайта). Даний фільтр дозволяє покращити відображення сигналу електрошкірної активності на поліграмі та прибрати неінформативні ознаки (шум).


Plethysmo Systolic Filter (систолічний фільтр плетізмо). Даний фільтр надає можливість проводити оцінку показників фотоплетізмограми (ФПГ) альтернативними шляхами, а саме:

 • винесення систолічного компоненту на базову лінію ФПГ, об’єднання в єдиний інвертований варіант. Вказане перетворення сигналу значно полегшує поліграфологу візуальну оцінку реакцій;
 • сигнал ФПГ стилізується під ЕША з відповідною подальшою оцінкою даної кривої.

Movement Filter (Фільтр рухової активності). Даний фільтр очищує сигнал рухової активності від проявів незначних рухів, які не несуть корисної інформації.


Ghost («Привид»). Функція «Привид» виділяє на поліграмі вікно реакції, тим самим допомагає поліграфологу сфокусувати увагу лише на значущих областях поліграми, які підлягають оцінці.