Меню Закрити

Олександр АЛЄКСЄЄВ

 

 Алєксєєв Олександр Олександрович

 

– поліграфолог, психолог

– дійсне членство в Колегії поліграфологів України (сертифікат №0010)

– член Координаційної Ради Колегії

– член Американської Асоціації Поліграфологів (American Polygraph Association)

– повний дійсний член Всеукраїнської психодіагностичної асоціації

– кандидат юридичних наук

м. Київ

Алєксєєв Олександр Олександрович

Освіта:

 • поліграфолог (Академія судової психофізіології, США, 1999);
 • юрист, кандидат юридичних наук (кримінальний процес, криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, НАВС, 2004);
 • психолог (спеціалізація «практична психологія», МАУП, 2018).

 

Досвід проведення досліджень із застосуванням поліграфа:

 • проведення кадрових вхідних та періодичних перевірок кандидатів на посади приватних компаній, силових відомств, значна частина яких – банківські установи та ІТ-компанії, тому числі й за контрактами іноземних компаній (з 2000 по теперішній час);
 • проведення службових розслідувань на замовлення приватних компаній (банки, фармацевтичні компанії, будівельні компанії, ювелірні підприємства, заклади торгівлі тощо) (з 2000 по теперішній час);
 • участь в розслідуванні злочинів в якості спеціаліста-поліграфолога за дорученням правоохоронних органів (2000 – 2016 р.р.);
 • проведення судової психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, відділ психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України (2015 – 2017 рр.);
 • проведення судової психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа, приватна практика (з 2017 по теперішній час).

При проведенні досліджень використовує сучасний поліграф виробництва американської компанії «Axciton» та інше необхідне обладнання.

 

Супутні навички:

 • володіння психодіагностичними методиками, що можуть бути застосовані для вирішення завдань кадрового відбору (Тест Сонді, аудіовізуальна діагностика тощо);
 • володіння психодіагностичними методиками, що призначені для спеціальних досліджень (Тематичної Апперцепції Тест);
 • володіння спеціалізованими методиками у сфері неінструментальної детекції брехні (інтерв’ю судової оцінки FAINT, Техніка Рейда тощо);
 • мова: українська (вільно), російська (вільно), англійська (середній рівень).

 

Замовити дослідження на поліграфі, або отримати консультацію

+38 098 484 45 14

+38 050 279 61 65

E-mail: axciton.ua@gmail.com

 

Публікації (більш значущі):

 1. Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів. [текст]: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / О.О. Алєксєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 320 с.
 2. Алєксєєв О.О. Криміналістика [текст]: підручник. /В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Іщенко, О.О. Алєксєєв та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
 3. Організація і тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб: [Текст] навч.посіб. //С.С.Чернявський, О.О.Алєксєєв, А.А.Вознюк та ін. – Київ: Нац.акад.внутр.справ, 2016. – 66 с.
 4. Алєксєєв О.О., Кузьменко М.Д. Напрямки застосування поліграфа в силових відомствах США: психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти кадрової безпеки. Вісник ОНУ ім. І.І.Мечнікова. Психологія. 2017. Том 22.Випуск 3 (45). – С.51-61
 5. Алєксєєв О.О. Тест на приховану інформацію (СІТ). Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика: журнал/ ГО «Колегія поліграфологів України»; ред.колегія: В.О.Шаповалов (гол.ред.)[та ін.]. – К.:ГО «Колегія поліграфологів України», 2018. – Вип.1. – С. 103-110
 6. Алєксєєв О.О. Метод «Піку напруженості» в сучасній практиці поліграфолога. Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика: журнал/ ГО «Колегія поліграфологів України»; ред.колегія: В.О.Шаповалов (гол.ред.)[та ін.]. – К.:ГО «Колегія поліграфологів України», 2019. – Вип.2. – С. 113-120
 7. Технологія застосування методик RI, POT та CIT в поліграфологічних дослідженнях [Текст]: метод.рек. /[уклад. Шаповалов В.О., Алєксєєва-Процюк Д.О., Зубовський Д.С., Алєксєєв О.О.] -К., Нац.акад.внутр.справ, 2020. – 136 с.

 

Підвищення кваліфікації (останні, більш значущі):

 • «Валідні методики психологічних досліджень із застосуванням поліграфа», Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, Київ, 2016;
 • «Актуальний міжнародний стандарт поліграфологічного тестування», вебінар, Міжнародна асоціація професійних поліграфологів (Мексика), 2017;
 • «Тенденції розвитку оцінювання достовірності. Методики, які рекомендовані Американською Асоціацією Поліграфологів. Тренінг з аналізу складних поліграм», Київ, 2017;
 • Курс короткострокового підвищення кваліфікації, Колегія Поліграфологів України, 23-24 вересня 2017;
 • Навчальний курс «Психологічна оцінка достовірності інформації, що повідомляється, на основі вербальних та невербальних критеріїв», Центр курсової підготовки, 9-10 червня 2018, Київ;
 • Навчальний курс «Діагностичні та скринінгові техніки поліграфа. Контрзаходи подолання протидії», Американський міжнародний інститут поліграфа, 17-20 вересня 2018, Київ;
 • Навчальний курс підвищення кваліфікації поліграфологів, Національна академія внутрішніх справ, 20-31 травня 2019 року, Київ;
 • Короткостроковий курс підвищення кваліфікації, Колегія поліграфологів України, 7 грудня 2019 року, Київ;
 • Короткостроковий курс підвищення кваліфікації «Вдосконалення використання питань порівняння в методиках поліграфологічних тестувань», Східноєвропейський центр кадрової безпеки, 21 вересня 2019 року, Київ;
 • Навчальний курс «Технологія проведення інтерв’ю та опитування у ході службового розслідування з метою виявлення інформації, що приховується», 18 жовтня 2020, Київ.

Оберіть категорію дослідження (тестування) із застосуванням поліграфа

Кадровий
скринінг

Поліграфологічне дослідження при підборі персоналуВиявлення службових зловживань

Поліграфологічне дослідження відносно діючого персоналуСлужбові
розслідування

Поліграфологічне дослідження за фактом службових зловживаньПриватні
розслідування

Поліграфологічне дослідження
за приватним зверненням