Меню Закрити

БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ПОЛІГРАФОЛОГІВ

полиграф обучение

БАЗОВИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ПОЛІГРАФОЛОГІВ

«Проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа»

 

Первинна базова підготовка для тих, хто вирішив опанувати нову професію поліграфолога.

 

Курс складається з двох модулів:

  • МОДУЛЬ 1. Проводиться на базі комерційної організації, загальною тривалістю 360 академічних годин. За результатами складання іспитів Ви отримуєте сертифікат про успішне проходження базового курсу, який надає Вам право розпочати практику поліграфолога. Також Ви отримуєте можливість подати свою кандидатуру на вступ в ГО «Колегія поліграфологів України»;
  • МОДУЛЬ 2. Участь у другому модулі пропонується після проведення низки власних польових поліграфологічних досліджень. Це дозволить Вам на другому етапі навчання закріпити методичні знання та навички, необхідні для успішної професійної діяльності. 2-й модуль проводиться на базі провідного вищого навчального закладу з отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка за напрямком «Проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа». Тривалість курсу 108-140 академічних годин.

Програма базового курсу побудована на основі науково-методичних матеріалів, які:

  • підготовлені з урахуванням міжнародних стандартів ASTM;
  • отримали рецензії від провідних вітчизняних і закордонних науковців та поліграфологів-практиків;
  • були опубліковані в Україні з рекомендацією до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ;
  • отримали акти впровадження в практичну діяльність правоохоронних та силових структур України.
Шаповалов Віталій Олександрович

 

Інструктори курсу

 

Базовий курс проводить Віталій Шаповалов, який має досвід викладання та проведення практичних занять для поліграфологів з приватних компаній та силових структур України.

 

Програма курсу також передбачає участь в якості лекторів відомих поліграфологів-практиків з досвідом роботи в державному та приватному секторі.

 

Обладнання

 

Практичні заняття проводяться із застосуванням поліграфів та програмного забезпечення «AXCITON» виробництва США.

Умови

 

Повна вартість базового курсу (1-й та 2-й модуль) «Проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа» складає 65 тис. грн. за 1 людину.

 

Слухачі курсу безкоштовно забезпечуються науково-методичною літературою, яка була рекомендована для друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ.

МОДУЛЬ 1. Програма курсу підготовки поліграфологів

ТЕМИ

Введення в професію

 

Тести «Піку напруженості» (РОТ)

Нормативно-правове регулювання діяльності поліграфолога

 

Тест на приховану інформацію (The Concealed Information Test / СІТ)

Світова історіографія психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа

 

Основні формати тестів із запитаннями порівняння для проведення розслідувань (Utah ZCT, Federal ZCT, Federal You Phase)

Основи анатомії та фізіології

 

7-бальна система оцінювання Університету штату Юта (7-position scoring system (Utah)

Психофізіологічні та природничо-наукові основи поліграфологічних досліджень

 

Федеральна 7-бальна система оцінювання (7-position scoring system (Federal)

Основи психології

 

Емпірична система оцінювання — мультиноміальна (Empirical Scoring System — Multinomial (ESS-M)

Організаційні питання досліджень із застосуванням поліграфа

 

Формати тестів із запитаннями порівняння для проведення скринінгу (багатотемні формати AFMGQT, DLST та ін.)

Вивчення психофізіологічних інформативних ознак згідно міжнародних стандартів

 

Рекомендації щодо проведення післятестової бесіди

Рекомендації щодо проведення передтестових процедур

 

Види протидії з боку досліджуваної особи в ході поліграфологічного дослідження

Після закінчення 1-го модулю навчання Вам необхідно буде провести як мінімум 20 польових поліграфологічних досліджень. Це дозволить більш глибоко зрозуміти особливості професії та виявити слабкі та сильні сторони Ваших професійних знань та навичок. Після отриманого практичного досвіду Вам буде запропоновано пройти 2-й модуль підготовки на базі провідного вищого навчального закладу з отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка за напрямком «Проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа». Тривалість курсу на базі вищого навчального закладу складає 10 днів очного навчання.

 

МОДУЛЬ 2. Програма курсу підготовки поліграфологів

ТЕМИ

Права людини. Верховенство права. Практика Європейського суду з прав людини

 

Тести загальних питань Юти (Utah MGQT)

Антикорупційне законодавство. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність. Корупційні правопорушення

 

Закріплення знань та навичок роботи з Модифікованою технікою загальних питань ВПС США (Air Force Modified General Question Technique – AFMGQT)

Актуальні питання щодо кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи, волі, честі та гідності, а також статевої свободи та статевої недоторканості

 

Закріплення знань та навичок роботи з Скринінговим тестом запитань спрямованої брехні (Directеd-Liе Screening Test – DLST)

Основи професійної етики поліграфолога

 

Особливості проведення періодичних психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа

Закріплення знань та навичок роботи з Тестом зон порівняння (штату) Юти (Utah Zone Comparison Technique – Utah ZCT)

 

Особливості проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа під час службових розслідувань

Закріплення знань та навичок роботи з Федеральним тестом зон порівняння (Federal ZCT).

 

Закріплення знань та навичок щодо застосування рекомендованих систем бального оцінювання

Закріплення знань та навичок роботи з Федеральним тестом «Фаза-Ви» (Federal You-Phase Technique)

 

Інтерпретації та оцінка результатів психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. Категорії висновків

Тест на шпигунство і саботаж (Test for Espionage and Sabotage – TES)

 

Протидія поліграфологічному дослідженню і шляхи її нейтралізації

Підхід підготовки поліграфологів у два етапа, дозволяє максимально ефективно закріпити знання, сформувати професійні навички та отримати всі необхідні документи для роботи поліграфологом як в комерційних, так і державних установах.

 

Також слід зазначити, що сьогодні на рівні законодавства України немає жорстких вимог до курсів поліграфологів, існують рекомендовані вимоги, які, як правило, продиктовані здоровим глуздом. Будь які заяви приватних осіб, що навчання на поліграфолога повинно проходити виключно на базі вишу і начебто повинно мати ліцензію є безпідставними. Це все можна віднести до маркетингових трюків продавців курсів.

 

Безумовно, є бажаним, коли фахівець пройшов курси підвищення кваліфікації на базі якого-небудь вишу, це надає більшого статусу отриманому документу, але сама наявність документу державного зразка не може бути головним критерієм. До головних критеріїв можна віднести очне навчання, оскільки саме воно передбачає наявність практичних занять, на яких майбутній поліграфолог може отримати та закріпити необхідні професійні навички. Будь-який онлайн курс базової підготовки не може бути ефективним, і людину, яка пройшла такий курс, не можна вважати поліграфологом.

 

Другий важливий критерій до підготовки поліграфологів – це наявність у програмі курсу вивчення валідних науково-обґрунтованих методик та систем бального оцінювання. Як правило, на змістовний базовий курс підготовки поліграфологів витрачається не менше 300 академічних годин. Також важливим є хто з практиків був основним інструктором даних курсів.

Найближчі дати

01 – 28 лютого  2022 р.

Досвід викладацької діяльності

З 2013 року Віталій Шаповалов регулярно приймає участь у проведенні курсів підвищення кваліфікації та науково-практичних семінарах для поліграфологів приватних та державних установ.

Науково-практичний семінар «Психологічний аналіз мови та поведінки при проведенні службових розслідувань» на базі Науково-методичного центра кадрової політики Міністерства оборони України.

Листопад 2016 р.

Міжнародний семінар «Валідні методики психологічних досліджень із застосуванням поліграфа». Організатори заходу: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції, Американський Міжнародний Інститут Поліграфа, компанія «AXСITON» та ГО «Колегія поліграфологів України». Лекція Віталія Шаповалова: «Тактика спеціальних бесід при проведенні досліджень із застосуванням поліграфа».

Вересень 2016 р.

Семінар для приватних поліграфологів на базі Українського бюро психофізіологічних досліджень та безпеки.

Листопад 2017 р.

Семінар Віталія Шаповалова «Застосування форматів KSPOT, SPOT, CIT при проведенні службових розслідувань» для поліграфологів Національної гвардії України.

Березень 2018 р.

Науково-практичний форум «Актуальні питання використання поліграфа в діяльності силових відомств України» на базі Національної академії внутрішніх справ. Лекція Віталія Шаповалова: «Досвід проведення досліджень із застосуванням поліграфа з дотриманням міжнародних стандартів ASTM».

Серпень 2018 р.

Участь Віталія Шповалова у проведенні лекцій та прийомі екзаменів на курсах підвищення кваліфікації для поліграфологів на базі Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації

Національної академії внутрішніх справ.

Березень, травень 2019 р.

Участь у прийомі екзаменів на курсах підготовки поліграфологів на базі навчального центру лабораторії психофізіологічних досліджень Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

Протягом 2020-2021 р.

Лекції для слухачів курсу підготовки поліграфологів на базі навчального центру лабораторії психофізіологічних досліджень Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

Лютий 2021 р.

Лекція Віталія Шаповалова на курсах підвищення кваліфікації для поліграфологів на базі Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ.

Квітень 2021 р.

Участь у прийомі екзаменів на курсах підвищення кваліфікації для поліграфологів на базі Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ.

Квітень 2021 р.

24 квітня 2021 р. завершився черговий курс підготовки поліцейських поліграфологів на базі Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України. Зважаючи на карантинні обмеження та локдаун, керівництво Департаменту, Михайло Кузнецов та Валентин Копаєв, доклали максимальних зусиль для організації безпечних умов для учасників курсу, забезпечення науково-методичною базою та обладнанням.

 

Інструктор курсу: Тарас Соколовський, поліграфолог, член Американської Поліграфологічної Асоціації. Слухачі курсу отримали базові знання з поліграфології та в ході практичних занять сформували необхідні навички проведення досліджень із застосуванням поліграфа при відборі кадрів та розслідуваннях. Віталій Шаповалов прийняв участь в контролі професійних знань в ході іспиту в якості зовнішнього експерта. За результатами складеного іспиту слухачі курсу отримали сертифікати, що підтверджують проходження підготовки, та поліграфи виробництва компанії «AXCITON SYSTEMS, INC.».

В період з 17 по 30 листопада 2021 року на базі Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ відбулися курси підвищення кваліфікації поліграфологів Держприкордонслужби. Курси організовані в рамках виконання Плану заходів з досягнення Цілей партнерства Україна – НАТО протягом 2021-2025 років.

Прикордонники 2021

Загальне фото учасників навчання з лектором Віталієм Шаповаловим

Навчання проводив науково-педагогічний склад Національної академії внутрішніх справ. Також в рамках курсів був запрошений Віталій Шаповалов, який прочитав наступні лекції: «Світова практика застосування поліграфа», «Основні поняття і терміни», «Методичні вимоги до технічних засобів, що використовуються в проведенні психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа», «Огляд діагностичних (однотемних) форматів тестів із запитаннями порівняння», «Обробка результатів тестування при застосуванні комп’ютерного поліграфа», «Експертна оцінка поліграм, якісна система оцінки, бальна система оцінки», «Поняття протидії поліграфологічному дослідженню» та ін.