Меню Закрити

Загальні вимоги до місця проведення поліграфологічного дослідження

Загальні вимоги до місця проведення поліграфологічного дослідження

Для забезпечення максимальної якості та коректності результатів дослідження із застосуванням поліграфа, до приміщення, в якому проводиться процедура, висуваються певні вимоги:

 

1. Приміщення повинно бути розміром не менше 9 м² (найбільш комфортні розміри кімнати 15–18 м²) та оснащене гарною вентиляцією (див. рис. 1). Нестача кисню може призводити до швидкої втоми, сонливості досліджуваної особи та зниження інтенсивності фізіологічних показників.

 

2. Важливим фактором є забезпечення температурного режиму в приміщенні для збереження комфортних умов як для досліджуваної особи, так і для поліграфолога. Найбільш сприятливою є температура 24 °C. Якщо температурний режим у приміщенні буде низький (набагато нижче зазначеного), це призведе до «ефекту холодних рук» і зниженню інтенсивності психофізіологічного реагування досліджуваної особи в каналі електродермальної активності (ЕДА) та унеможливленню оцінювання отриманих даних. Тому важливо, щоб поліграфолог контролював температурний режим і при необхідності допитувався у досліджуваної особи стосовно комфортності температурних умов. Також бажаною буде наявність системи кондиціювання, особливо якщо дослідження проводиться в літній період.

 

3. У кабінеті поліграфолога необхідно досягти зниження зовнішніх шумів (наприклад, вуличних, із коридору або з сусідніх приміщень). Особливо важливо максимально виключити можливість виникнення несподіваних і різких звуків, таких як дзвінок телефону, голосна розмова за дверима, ремонтні роботи на вулицічи в будівлі і т. п.

 

4. Інтер’єр приміщення повинен бути стриманим, з необхідною кількістю меблів та без зайвих сторонніх предметів, щоб не відволікати увагу досліджуваної особи під час проведення процедури дослідження.

 

5. У приміщенні для проведення дослідження повинен знаходитися стіл, на якому розташовується поліграф, ноутбук чи комп’ютер та кілька стільців (див. рис. 1).

Рис. 1. Орієнтовна схема кабінету поліграфолога

6. Для розміщення досліджуваної особи бажано використовувати спеціалізоване крісло з подовженими підлокітниками для зручного розташування рук з давачами (див. рис. 2). Підлокітники дозволяють забезпечити більш фіксований, нерухомий стан досліджуваної особи та при необхідності тримати в полі зору руки із давачами. Спеціалізоване крісло, як правило, має додаткові налаштування, які дозволяють відкоригувати його із урахуванням індивідуальних особливостей досліджуваної особи з метою досягнення максимального комфорту та забезпечення отримання більш якісних даних на графіках (поліграмах). Наприклад, якщо плече досліджуваної особи, на якому зафіксований давач «плечова манжета», буде торкатися грудної клітини, то на графіку в каналі серцево-судинної діяльності (артеріального тиску — АТ) може бути отриманий так званий ефект «дихальної хвилі», тобто сигнал артеріального тиску буде повторювати дихальні цикли, що може унеможливити в подальшому присвоєння балів за цим каналом при обрахунку результатів. Після індивідуального налаштування крісла, а саме — підвищення підлокітника, зменшується ризик отримання цього ефекту.

Рис. 2. Спеціалізоване крісло

7. Спеціалізоване крісло повинно бути розміщено в кімнаті таким чином, щоб досліджувана особа під час проведення дослідження (при пред’явленні стимулів) сиділа обличчям до стіни і не бачила поліграфолога та прилад. Як правило, поліграфолог з обладнанням розміщується збоку від досліджуваної особи і трохи позаду. Якщо в кімнаті крім поліграфолога та досліджуваної особи за угодою сторін знаходиться інша(і) особа(и) (перекладач, адвокат, конвой, законний представник чи ін.), вона(и) також повинна(і) розташовуватись поза полем зору досліджуваної особи. При участі третіх осіб найбільш доцільним та комфортним як для досліджуваної особи, так і для поліграфолога буде проведення процедури у кімнаті, яка обладнана дзеркалом Гезелла (див. рис. 3). Також перед досліджуваною особою не повинно бути вікна, настінного годинника, картини, дзеркал та будь-яких інших предметів, які можуть відволікати увагу.

Рис. 3. Приклад приміщення, обладнаного дзеркалом Гезелла

8. Один з стільців можна поставити навпроти спеціалізованого крісла (див. рис. 1). На ньому, навпроти досліджуваної особи, розміщується поліграфолог для проведення передтестової бесіди. Таке розташування учасників дослідження є рекомендованим та дозволяє прибрати фізичні бар’єри (у даному випадку — стіл) і сформувати необхідну психологічну атмосферу для отримання максимально повної інформації від досліджуваної особи. Після її закінчення поліграфолог переходить за робочий стіл, на якому розміщений поліграф та комп’ютер чи ноутбук. Під час запису графіків (поліграм) стілець прибирається чи залишається порожнім, в подальшому він може бути знову використаний поліграфологом під час обговорення запитань тестів, міжтестової та післятестової бесіди.

 

9. Приміщення повинно бути оснащене засобами аудіо- чи/та відеозапису для фіксації процесу дослідження. Запис рекомендується проводити без переривання протягом всього заходу. В подальшому аудіо- чи відеозапис може бути корисним для підготовки висновку (звіту) за результатами дослідження, а саме, коли необхідно дослівно записати пояснення досліджуваної особи; у випадках неадекватної поведінки чи дій досліджуваної особи запис може бути об’єктивним підтвердженням того, що дослідження було проведено з дотриманням стандартів практики та що поліграфолог не чинив неприпустимого психологічного чи фізичного тиску на досліджувану особу; для подальшого незалежного аналізу результатів дослідження; для проведення деяких видів експертиз тощо.

 

Вищенаведені вимоги до приміщення, в якому проводиться дослідження із застосуванням поліграфа, є рекомендованими, і якщо деякі з них з будь-яких причин неможливо виконати, це не може бути підставою для скасування проведення дослідження. У повсякденній практиці поліграфолога часто трапляються ситуації, коли доводиться працювати в несприятливих умовах, частіше за все це пов’язано із проведенням досліджень в приміщеннях, наданих замовником дослідження, в умовах слідчого ізолятору чи в зоні проведення бойових дій. В такому разі поліграфолог повинен максимально наблизити умови в приміщенні для дослідження до рекомендованих і пам’ятати, що кожна із невиконаних чи проігнорованих вимог може призвести до зниження якості або взагалі до втрати інформативності результатів.

 

Також слід звернути увагу на таку важливу складову процедури, як зовнішній вигляд та поведінка поліграфолога. Згідно існуючої сучасної практики, з метою формування корпоративної культури та забезпечення отримання коректних результатів дослідження, поліграфолог повинен у робочий час дотримуватись певних вимог до зовнішнього вигляду та манери спілкування. Так, поліграфолог повинен мати акуратний, стриманий та охайний вигляд, носити належний професійний чи діловий або наближений до ділового стилю одяг.

 

Поліграфологу рекомендовано вести комунікацію з досліджуваною особою в незвинувачувальній манері, а також без приниження честі та гідності особи. Поліграфолог не повинен виказувати невпевненості в своїх діях, а навпаки, демонструвати високий рівень професійних знань, культуру поведінки і спілкування, доречну у певній ситуації, а також готовність пояснювати процедуру та відповідати на запитання досліджуваного.

 

Це обумовлено тим, що кожна досліджувана особа відчуває страх та тривогу перед проходженням дослідження. Якщо поліграфолог буде виглядати і вести себе непрофесійно, страх у непричетної особи може зрости, а страх у винної особи, навпаки, буде зменшуватися, і ці обставини можуть опосередковано негативно впливати на остаточний результат дослідження. Таким чином, чим професійніше поліграфолог діє і виглядає, тим більше вірогідність отримання більш точних результатів самого дослідження, а також збереження довірчих, довгострокових стосунків із замовником тестування.

Список використаних джерел

 

Особливості проведення передтестової бесіди в дослідженнях із застосуванням поліграфа [Текст] : метод. рек. / [Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 76 с.